0 голосов
0 просмотров
назад (12 баллов) ответы по Биология

До продуцентів належить?

1 Ответ

0 голосов
назад (82 баллов)

Объяснение:

До продуцентов належать автотрофи (вищі рослини, водорості, деякі бактерії), які синтезують із неорганічних речовин органічні в процесі фотосинтезу;

хемотрофні організми (мікроорганізми), які синтезують органічну речовину з неорганічної за рахунок енергії окиснення аміаку, сірководню і інших речовин.

...